Overweging, uitgesproken door Joost Klopper

Lezingen:
Handelingen 13: 14 & 43-52
Johannes 10: 22-24 & 27-30