Overweging, uitgesproken door Pater Wim van der salm Pr.


Lezingen:
Hand. 15,1-2.22-29
Joh. 14,23-29