Overweging, uitgesproken door Joost Klopper

 

Lezingen:
Brief aan de Hebreeën: 11:1-2 en 8-19 (NBV)
Lucas 12:32-48 (NBV)