Aan ’t einde van augustus werden alle parochianen wreed opgeschrikt uit ontspannen zomerse gedachten, toen de brief van het Parochiebestuur op de mat viel, die op zakelijke toon informeerde over de toekomst van onze parochie en locaties, de teruggang in bezoekers en inkomsten en de noodzakelijke sluiting van gebouwen.

Direct nadat de brief over de toekomst van de Z Titus Brandsma parochie was ontvangen, kwamen er veel reacties los, ongerust, teleurgesteld maar ook strijdvaardig met plannen om voor onze locatie een plek van samenkomst, van vieren te kunnen behouden of elders te organiseren. Opgewekt werd ik van het telefoontje van een betrokken parochiaan, die mij vroeg wat de kerk moest kosten, want natuurlijk wilde hij bijdragen aan de aankoop daarvan als het daartoe mocht komen! Wij zijn ons bewust van de ernst van de situatie, maar ook graag bereid met elkaar na te denken over de toekomst.

Als u dit stukje leest, heeft de informatieve bijeenkomst  van donderdag 5 september al plaatsgevonden en hebben wij onze zorgen en plannen kunnen delen. Daar gaan we de komende tijd zeker mee verder.

Ons feestelijke Toorop-jaar loopt ten einde. In de viering van 10 november sluiten wij het eeuwfeest van de kruiswegstaties formeel af. In die periode zal er zeker ook een feestelijke bijeenkomst zijn voor alle vrijwilligers en betrokken parochianen, die met zoveel enthousiasme en betrokkenheid hebben meegewerkt niet alleen aan dit jubileum, maar ook aan alle activiteiten in en rond onze kerk. Hoe en wanneer deze bijeenkomst plaatsvindt hoort u later.

Van harte hoop ik u te ontmoeten bij samenkomsten in en rondom ons kerkgebouw. We blijven met elkaar in gesprek.

Namens Locatieraad,

Molleke Willems