Overweging, uitgesproken door pater Wim van der Salm Pr.

Lezingen:
Amos 8, 4-7 
Lucas 16,1-13