Overweging, uitgesproken door Pastor Wim van der Salm Pr.