Overwegingm uitgesproken door dhr. Joost Klopper

Lezingen:
Jesaja 11,1-10 // Romeinen 15,4-9
Matteüs 3,1-12