Overweging, uitgesproken door Pastoor ten Have


Lezingen:
Amos 7,12-15
Ef. 1,3-14 of 3-10
Mc. 6,7-13