Vanuit de parochie verschijnt bij regelmaat het parochieblad Titus Breed vanuit de lokale gemeenschap verschijnt tweewekelijks voorafgaand aan de zondagsviering de nieuwsbrief Bernulphus Tussentijds.
Kopy graag doorlopend aanleveren aan de redactie(s) door te mailen aan: oosterbeek@pztb.nl

U hoeft uieteraard niet te wachten met het doorgeven van nieuwsberichten, nieuws is immers nieuws als het nieuws is;) Graag verwelkomen wij doorlopend uw kopy binnenkomen voor zover als mogelijk. Wellicht  is het ook geschikt voor onze website.

In onderstaande lijst zijn de kopijdata weergegeven voor TitusBreed 2022.

 

Inleveren

kopij bij lokale redacties

 

Inleveren

kopij bij redactie TitusBreed

 

TitusBreed afleveren Wageningen

(einde werkdag)

 

Verschijnings-weekend

 

Thema

Woensdag
19 januari

Maandag

24 januari

Dinsdag

8 februari

Weekend

12 - 13 februari

Veertigdagen-tijd

Woensdag
9 maart

Maandag
14 maart

Dinsdag

29 maart

Weekend

2 - 3 april

Pasen

Woensdag
27 april

Maandag
2 mei

Dinsdag

17 mei

Weekend

21 - 22 mei

Pinksteren

Woensdag
15 juni

Maandag
20 juni

Dinsdag

5 juli

Weekend

9 - 10 juli

Zomer

Woensdag
17 augustus

Maandag
22 augustus

Dinsdag

6 september

Weekend

10 - 11 september

Seizoenstart

Woensdag
5 oktober

Maandag
10 oktober

Dinsdag

25 oktober

Weekend

29 - 30 oktober

Herfst en Advent

Woensdag
16 november

Maandag
21 november

Dinsdag

6 december

Weekend

10 - 11 december

Kerstmis