Dag mevrouw, Ik ben op reis door mijn leven Mag ik eventjes iets vragen?
Ik ben al dagen onderweg en ik weet niet waar ik ben omdat ik de weg niet ken.

Met de fusie in 2010 van 11 parochies tot een grote parochie - de Z. Titus Brandsma parochie - is de pastorale organisatie in de verschillende locale geloofsgemeenschappen aanzienlijk veranderd. De, inmiddels 7, overgebleven geloofsgemeenschappen hebben gezamenlijk te maken met een pastoraal team van 2 pastores. Daarnaast heeft iedere locatie een Pastoraatsgroep, bestaande uit een aantal leken. Deze Pastoraatsgroep fungeert als geweten van de plaatselijke gemeenschap en coördineert de pastorale activiteiten.                                                                                     

In het verleden was het de gewoonte om zo ongeveer eens in de maand een bloemetje te brengen naar iemand uit de parochie die daar behoefte aan heeft. De laatste maanden is daar niet veel meer van gekomen. Graag willen we deze gewoonte nieuw leven in blazen. 

In 2001 heeft het bisdom voor het parochiepastoraat een nieuwe koers uitgezet: “Op weg naar missionaire gemeenschappen”. De pastoraatsgroep functioneert hierbij als het gezicht van de plaatselijke geloofsgemeenschap en als coördinator van de pastorale activiteiten. Deze kunnen bestaan uit de voorbereiding van de sacramenten, de verschillende vormen van liturgie en activiteiten waarbij de zorg voor de medemens centraal staat.