Onze parochianen en oud parochianen kunnen, indien ze dat wensen, worden begraven in de hof achter onze kerk.

Voor meer informatie kunt u contact met deze commissie kunt u opnemen via het parochie-secretariaat, tel. 026-3333200.

Onze Kerkhofgroep heeft behoefte aan uitbreiding. Op dinsdagmorgen en vrijdagmorgen is de groep actief vanaf 9.00 uur tot 12.00 uur met het onderhoud van het kerkhof. Daarnaast wordt er met hoogfeestdagen de werkzaamheden van de koster ondersteund. Om 10.00 uur is het gezamenlijk koffiedrinken en wordt er “bijgepraat”.

In 1860 wordt ons kerkhof in gebruik genomen door de eerste pastoor van de St. Bernulphusparochie, J.G.H.C.Essink (1827-1902). De latere pastoor A.B. van Blaricum(1840-1919) voegt aan het kerkhof een stuk bouwland toe. In 1899 besloot het toenmalige kerkbestuur, onder voorzitterschap van pastoor A.B.M. Berendsen (1854-1930), tot een herziening van de bestaande indeling, waarbij ook een deel van de graven geruimd wordt. Een deel van het kerkhof wordt aangewezen voor priestergraven; een ander deel voor gedoopte kinderen, terwijl aan de bestaande derde klasse nog een vierde klasse wordt toegevoegd. Ook worden nieuwe begrafenisrechten ingevoerd en wordt een plattegrond gemaakt.