Het lijkt ons goed u op de hoogte te brengen van de gang van zaken rond een uitvaart. Na het overlijden van een dierbare neemt de familie contact op met de door haar gekozen uitvaartondernemer. Deze neemt, na overleg over de gewenste uitvaart, contact op met de parochie. Hiervoor is een speciaal ‘meldpunt uitvaart ingesteld: 06-40583803. Zo gauw er een aanvraag voor een uitvaart is gemeld wordt er gekeken of aan de gewenste dag en tijd kan worden voldaan. Dit hangt af van de beschikbaarheid van de voorganger en van het kerkgebouw. Dit wordt geregeld door een lid van de Pastoraatsgroep, of door een medewerker van het parochiesecretariaat. 

Daarna wordt er door een van de voorgangers contact met de betreffende familie opgenomen over de verdere gang van zaken. Er wordt een afspraak gemaakt waarbij de mogelijkheden en de wensen zo veel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Er kan een keuze gemaakt worden voor:

een Gebedsdienst,

een Woord- en Communieviering,

een Eucharistieviering; hiervoor kan, naast een van de genoemde voorgangers, een priester worden uitgenodigd die mee voorgaat in de viering.

De uitvaartdienst kent verschillende vormen:

1. een kerkdienst met daarna de begrafenis in de Hof achter de kerk of op een kerkhof elders.

2. een kerkdienst met daarna een crematie in een van de crematoria: Arnhem, Dieren, Beuningen.

3. een uitvaartdienst uitsluitend in het crematorium

Ook bij een dienst in het crematorium kan een beroep gedaan worden op een van de genoemde voorgangers. Aan de inhoud van de uitvaartdienst wordt in overleg met de familie en de voorganger vorm gegeven.

In veel diensten verleent het Parochiekoor (rouw-en trouwkoor) zijn medewerking. De naam van de dierbare overledene wordt opgetekend in het ‘Liber Mortuorum’ (het Boek van de doden) dat ligt achter in de kerk bij de ingang van de dagkapel. De voorganger in de uitvaartdienst schrijft een kort gedachteniswoord in Bernulphus Tussentijds.

Eén maal per jaar met Allerzielen, 2 november, worden al onze overledenen, in het bijzonder die van het afgelopen jaar, herdacht. De familie van de laatstgenoemden ontvangt een uitnodiging deze viering mee te maken.