Kardinaal_Eijk.foto_Aartsbisdom_Aangepast.jpgKardinaal Wim Eijk woont de 65e bedevaart speciaal voor zieken en senioren bij, die dinsdag 23 mei in het bedevaartsoord Maria van Renkum plaatsvindt. Hij spreekt de homilie uit in de Eucharistie om 11.00 uur, gaat voor in het Plechtig Lof om 15.00 uur en houdt hierbij ook de overweging. De komst van onze aartsbisschop laat zien hoe belangrijk het bisdom de Renkumse bedevaarten vindt.

Pastoor Mauricio Meneses, pastor Erik Rozeman en pater Frans Bomers nemen ook deel aan de vieringen bij deze bedevaart.
De ontvangst is om 10.30 uur in de pastorie met koffie, thee en gebak. In de Eucharistieviering zingt het Caeciliakoor. Na de lunch kunnen deelnemers om 13.00 uur een persoonlijk gesprek voeren met één van de pastores, onder wie ook pastor Toos Jurrius. Kinderen overhandigen in de aansluitende kinderprocessie een bloemetje aan de deelnemers. Na een koffie- en theepauze met gebak is het Lof, met zang van de Willibrordcantorij. De bedevaart eindigt om 16.00 uur.

Ziekenzalving
De deelnemers krijgen de gelegenheid de ziekenzalving te ontvangen, als zij dat wensen. Deze zalving biedt hulp in nood aan de ernstig zieke mens. Met de toediening van dit sacrament wordt Gods bijstand ingeroepen om de beproevingen te doorstaan. Het sterkt de zieke in het vertrouwen op God om het lijden te dragen. Iedere ernstig zieke kan de zalving ontvangen.


Aanmelding
Voor zieken worden voorzieningen getroffen. Ook in verband met de verzorging van de lunch en versnaperingen is aanmelding vooraf gewenst. U kunt contact opnemen met Anya Banen, af.banen@ziggo.nl, of Tosca van den Broeke, broeketgm@gmail.com, tel. (06) 52542655. Ook kunt u zich aanmelden via dit digitale formulier: https://titusb.nl/mariabedevaarten/aanmelden-zieken-en-seniorenbedevaart

Ziekenbedevaart_2022.aanbieding_boeketje_Aangepast.jpg

Bereikbaarheid
De kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming - dit jaar 100 jaar oud - is sinds 1928 de plaats van het beeld van Maria van Renkum dat dateert van vóór het jaar 1380. Na eeuwenlange afwezigheid sinds het begin van de Reformatie keerde Maria toen terug in haar Renkum, haar in ere herstelde bedevaartoord. De kerk aan Dorpsstraat 1 in Renkum is goed bereikbaar met de auto (ruime parkeergelegenheid op het kerkplein voor mensen die moeilijk ter been zijn, en voor iedereen bij het aangrenzende winkelhart) en met openbaar vervoer (lijn 352 vanaf station Arnhem en vanaf busstation Wageningen, halte Melkdam, twee minuten lopen naar de kerk).