euroHelaas moeten wij mededelen dat onze penningmeester Philip van Wersch per 1 oktober 2021 zijn functie heeft neergelegd. Hij kan zich niet langer verenigen met de huidige koers die het parochiebestuur heeft uitgezet en heeft voor hemzelf de conclusie getrokken dat hij hiervoor geen verantwoording  kan en wil dragen. Uiteraard respecteren wij Philip zijn beslissing.

Ik vind het heel jammer dat wij de verschillen van inzicht niet hebben kunnen overbruggen. Wij hebben de laatste jaren goed samengewerkt en dan is het jammer dat wij niet samen de eindstreep hebben kunnen halen. Philip: hartelijk dank voor het vele werk dat je de laatste jaren voor onze parochie hebt verzet. Penningmeester is vaak niet de meest dankbare functie.

Het parochiebestuur is zich nu aan het beraden hoe wij de taken tijdelijk verdelen om de voortgang van de financiële zaken zeker te stellen. Het e-mail adres penningmeester@pztb.nl wordt gewoon uitgelezen en kan nog steeds gebruikt worden in de communicatie.

Thom Verlinden
Vicevoorzitter parochiebestuur