Gevraagd ONDERSTEUNING!

In de regio Arnhem zijn naar schatting ongeveer 350 daklozen. Deze daklozen kunnen terecht bij het stoelenproject de Duif in Arnhem. Het project voorziet in de wintermaanden de daklozen van een sobere slaapplaats en een broodmaaltijd. De locatie hiervoor is Spoorwegstraat 11 te Arnhem.

Om dit werk goed te doen zijn er meer vrijwilligers, met een minimum leeftijd van 18 jaar, nodig.
Tevens heeft het bestuur van de stichting een aantal vacatures.
(zie ook de site www.stoelenprojectdeduif.nl )

Hebt u belangstelling voor één van bovenstaande functies dan kunt u een uitgebreide profielschets opvragen bij de secretaris

De heer H.W. Visscher
Eduard van Beinumlaan 25,
6815 GC Arnhem

Tel: 026-3701982

Email: h.w.visscher@wxl.nl