Onder deze noemer heeft de Raad van Kerken een kookproject voor dak- en thuislozen op poten gezet, waaraan meegedaan wordt door alle Renkumse kerken.

Op twee donderdagmiddagen in de maand koken ploegjes vrijwilligers een complete warme maaltijd in het gebouw van st. Het Kruispunt. Dit ligt direct achter het Rembrandttheater in de Arnhemse Spoorwegstraat.

Het Kruispunt is een stichting die pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen biedt. Iedere werkdag is er een inloop voor bezoekers. Op zaterdag is er een korte viering met aansluitend een broodmaaltijd.

De vrijwilligers die op donderdag koken komen o.a. uit de Diaconie van de Gereformeerde kerk Oosterbeek-Wolfheze, de Remonstrantse kerk en ook vanuit de Bernulphusparochie zijn diverse ploegen actief.

Weliswaar betaalt elke bezoeker een kleine bijdrage; het grootste deel van de boodschappen wordt vergoed door de verschillende kerken. Voor RK kerken is de Oosterbeekse Caritaswerkgroep hierop ingesprongen. Zij sponsort drie maaltijden per jaar en de Caritassen uit Heelsum, Renkum en het parochiebestuur van Doorwerth ieder 1 maaltijd.

Essentieel in het werk is de belangeloze interesse in mensen die vragen stellen over en het leven, hun angsten tonen en onzekerheden laten zien en gebrek aan hoop voor de toekomst tonen.

Wilt U meer informatie of misschien een eigen kookploeg oprichten, dan kunt U contact opnemen met de Heer A J van Elburg ,van Deldenpad 7, 6862 DC Oosterbeek.

Giften om dit werk te ondersteunen zijn welkom op bankrekening 35.50.09.676, t.n.v. RK Par. Caritas Instelling te Oosterbeek

 

Namens Caritas,

Piet Linders