“In stilte tot de bron in jezelf komen”

In een wereld waarin het bijna nergens meer stil is, en waar snelheid, drukte en efficiëntie gemeengoed zijn geworden, groeit het verlangen naar momenten van rust. Meditatie kan deze rust brengen en leiden tot bezinning en tot zichzelf komen. Hoewel veel mensen de voordelen van meditatie al hebben ervaren, blijkt het vaak niet zo eenvoudig het regelmatig mediteren in je eentje vol te houden.

Oase Oosterbeek biedt u de mogelijkheid om te mediteren in een groep die wekelijks bijeenkomt.

Onder leiding van onze ervaren begeleiders kunt u de eerste stappen zetten binnen de ‘meditatie vanuit de Christelijke traditie’. Deze meditatievorm is ontwikkeld door John Main, een Benedictijner monnik, die met Oosterse meditatie in aanraking kwam tijdens zijn verblijf (als soldaat!) in Maleisië. Hij leerde er mediteren met een mantra (een gebedswoord dat herhaald wordt op het ritme van de ademhaling). Later ontdekte Main dat deze mantrameditatie ook in het vroege christendom (bij de woestijnvaders) werd gepraktiseerd. Vanaf toen zette hij zich in om deze meditatievorm nieuw leven in te blazen. Ondanks de christelijke accentuering hoeft men geen christen te zijn om aan de groep deel te nemen.

Elke bijeenkomst begint met rustige muziek en een meditatieve tekst, waarna we tot verstilling komen en een klein half uur in stilte blijven zitten. Na een gezamenlijke afsluiting en wederom muziek, wordt de avond afgesloten met gezamenlijk theedrinken.

De meditatiegroep komt elke maandagavond bijeen om 20 uur (tot ongeveer 21.30 uur) in Oase Oosterbeek, Lebretweg 2A, 6861 ZW Oosterbeek (ingang aan zijde van de parkeerplaats). Ter bestrijding van de onkosten voor thee en voor kopieerwerk wordt een bijdrage gevraagd van 10 Euro per jaar.

Wie wil aansluiten is van harte welkom op de maandagavond. Aanmelden vooraf mag, maar hoeft niet. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@oaseoosterbeek.nl