Graag brengen we u het volgende werk onder de aandacht: “U doet niets, want u bent God” van Stephan de Jong. Veertig zeer korte overpeinzingen.

In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen. ‘Duizenden keren per dag lijkt het verstandig om afscheid van God te nemen. Maar ik kan dat niet. Omdat ik zijn aanwezigheid ervaar. Soms is die weldadig, soms weerbarstig. Maar ik kan niet om Hem heen. Hoe kan ik rampen en God rijmen met elkaar? Sinds mijn nichtje van negentien overleed aan leukemie, ruim veertig jaar geleden, peins ik over deze vraag. Ik heb me erbij leren neerleggen dat ik de theologische eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar soms helpen bepaalde inzichten. Bijvoorbeeld dat ik de gedachte moet loslaten dat God handelt in deze wereld.
Maar wat doet God dan? Niets dus. Dat zou wel eens van het hoogste belang kunnen zijn.’

Uitgever Meinema. ISBN 978 90 211 4359 0/ NUR 700; 708