Cordaid-man en betrokken katholiek René Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut.

Graag attendeer ik u op een nieuw boek over kosters. Mijn zus, Edith Gerritsma, ook als kind parochiaan in de Bernulphuskerk geweest, is de fotograaf van dit mooie boek. Het boek heet: EEN DIENSTBAAR VOLKJE, KOSTERS IN HET NEDERLAND VAN NU. Ik leg in de entree van de kerk wat flyers neer. Dank voor u aandacht en verspreid het nieuws! 

Met vriendelijke groet, Monique Gerritsma

Dit verhaal gaat over Louise. Een verslagen en arme vrouw. Armoedig gekleed liep zij naar binnen bij de kruidenier. Ze liep naar de eigenaar. Nederig vroeg ze hem: ‘’Kan ik mijn boodschappen hier op een rekening laten zetten? Mijn man is ziek en kan niet werken. Wij hebben zeven kinderen, en hun monden moeten gevoed worden.’’ Eigenaar John reageerde geïrriteerd en wilde haar de winkel uitsturen. ‘’Alstublieft,’’ verzuchtte Louise. ‘’Ik zal u het geld brengen wanneer ik het heb, zo snel mogelijk.’’ John vertelde haar dat dit niet kon.

Graag brengen we u het volgende werk onder de aandacht: “U doet niets, want u bent God” van Stephan de Jong. Veertig zeer korte overpeinzingen.

In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen.

Een doordacht en begrijpelijke geloofsverwoording, geschreven door een moderne theoloog (Jan Offringa) binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In een bijeenkomst van Thee met Thema heeft hij onlangs een intrigerende inleiding verzorgd.

Uitgever SKANDALON
isbn9789076564715
 

’s avonds als ik slapen ga

volgen mij veertien engelen na:

twee aan mijn hoofdeind,

 

De redactie van de website is op zoek naar iemand
die bereid is regelmatig de pagina leeswijzer van
nieuwe informatie te voorzien. Iets voor U??