Voor mensen, geboren
om woorden te horen,
gelukkig te leven,
elkaar te vergeven:
is er een licht opgegaan.

Voor mensen, onmachtig
om heil te verwachten,
gevangen genomen,
verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.

Voor mensen, ontluisterd,
in boeien gekluisterd,
beroofd van hun wensen
door andere mensen:
is een Man voorgegaan.

Voor mensen, gevallen,
tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn
en dood zonder hoop zijn:
is er een Mens opgestaan.

Henk Jongerius
 

Een leed kwam telkens op mij aan

onmoglijk om het af te weeren

met geen tranen te bezweren

k had het anders lang gedaan

 

Toen ging het boven op mij staan

tot ik stil lag zonder weeren

Duldend, wachtend moest ik leeren

En toen eerst is het heengegaan

 

Dat is nu al een poos gelêen

Ik zie het nu van verre nog

En begrijp niet, waarom tochjk

Ik toen zo leed met veel geween

-

Titus Brandsma

Het is wat het is

Het is onzin, zegt het verstand
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is ongeluk, zegt de berekening
Het is alleen maar verdriet, zegt de angst
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht
Het is wat het is, zegt de liefde

Het is belachelijk, zegt de trots
Het is lichtzinnigheid, zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk, zegt de ervaring
Het is wat het is, zegt de liefde.
 

Erich Fried (vertaling van Remco Campert)

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.  Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen, Wij bidden voor hen om hoop en genezing. Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving. Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren. Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen.