Het oorspronkelijk Maria-altaar was een rijk en uitbundig altaar. De beste beeldhouwers uit die tijd, het geslacht Mengelberg, hebben toen iets bijzonders gemaakt. Naast het altaar hangt deze tekening uit 1922, die op zolder van de pastorie werd teruggevonden, waar hij als schutplaat diende tegen de binnenkant van de houten kap. (Zie de donkere watervlekken erin.) De stromingen binnen het geloof door de tijden heen, hebben het interieur van onze kerk niet onberoerd gelaten. In de loop van de tijd werd het altaar ontdaan van versieringen; alleen de krans van zeven medaillons met de voornaamste gebeurtenissen uit het leven van Maria werd toen gespaard. 

Uiteindelijk bleef allen het Mariabeeld met Jezus in haar armen over. Een aantal betrokken parochianen ontwierp en restaureerde het huidige altaar naar de originele ontwerptekening. De mooie gepolychromeerde eikenhouten beelden zijn in 1995 gerestaureerd en bij de herplaatsing teruggebracht in de compositie van het oude ontwerp. Op het kruispunt van de verticale as (uitgaande van God de Vader en de Heilige Geest) en de horizontale as (verbinding tussen Joachim en Anna, volgens apocrieve verhalen de ouders van Maria = niet echt maar uit de volksdevotie ontstane ouders) biedt Maria ons de Christus aan. Op de glaspanelen zijn de voorstellingen uit het leven van Maria weergegeven: God de Vader; Heilige Geest Boodschap van de engel aan Maria Bezoek van Maria aan Elisabeth Huwelijk van Maria en Jozef Ten Hemelopneming van Maria Opdracht van Maria in de tempel De kroning van Maria door Christus Op de tombe (= voet) van het altaar is een kerstvoorstelling aangebracht, ook van Mengelberg. De oude fragmenten uit de tombe zijn weer op oorspronkelijke wijze geplaatst: de Geboorte van Christus, Esther de voorspreekster van het Joodse volk en Ruth, stammoeder van het huis David. Als u boven op altaarsteen kijkt, ziet u 5 kruisen, en een klein steentje, een zogenaamd ‘grafje’. Hierin bevindt zich een relikwie. Voor reacties: Harry Schoot: h.d.j.schoot@saxion.nl Angela de Smit: angeladesmit31@kpnmail.nl Henk Brummer: h.a.brummer@gmail.com