De vakantie staat voor de deur. Velen van u zullen erop uittrekken om te genieten van rust, natuur, kunst en cultuur. Ongetwijfeld zal uw aandacht getrokken worden door die gebouwen met één of meerdere hoge torens: kerken. Ook zien we kapelletjes, die op een kerk lijken. Van de vele gebouwen worden hierbij een aantal met name genoemd. 

 De veldkapel (wegkapel): Dit is een klein gebouw , dat op een kerkje lijkt; het is vaak gewijd aan Maria of een heilige. Je kunt ze veel langs wegen of op een kruispunt van wegen zien in katholieke streken, voornamelijk in een landelijke omgeving.


De kruiskerk: Het meest voorkomende kerkgebouw. Het heeft de vorm van een kruis door de aanwezigheid van een dwarsbeuk (transept) tussen het schip en het koor. Deze kerk komt in alle dorpen en steden voor. Ook onze kerk is een zogenaamde kruiskerk.
Hallenkerk is een kerk met meerdere beuken, waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en soms ook even breed zijn als de middenbeuk.
St. Antonius Abt in Loo (Gld) is zo’n kerk. Interessant is dat deze ook door architect A. Tepe (ook onze kerk is van zijn hand) is ontworpen.
Koepelkerk en kruiskoepelkerk Een koepelkerk is een kerkgebouw waarbij het schip overdekt wordt door een koepelvormige kap. Er zijn niet zoveel katholieke koepelkerken. De bekendste koepelkerk in onze omgeving is de St. Jan aan het Jansplein in het centrum van Arnhem, behorend tot de Gereformeerde kerken vrijgemaakt.
Zaalkerk Een zaalkerk is een rechthoekig kerkgebouw dat éénbeukig ofwel éénschepig is. Vaak werd een ronde nis, de apsis genaamd, aangebracht, waarin het altaar zich bevond. Een voorbeeld van een vroege zaalkerk is de Oude Kerk aan de Benedendorpsweg, uit de 10e eeuw.
Basiliek: Sinds de tweede helft van de 18e eeuw wordt de titel van basilica minor ("kleine basiliek") als eretitel door de Paus verleend aan bepaalde kerken buiten Rome. Het moeten kerken zijn van een eerbiedwaardige ouderdom, opmerkelijk vanwege de grootte of de schoonheid van de kerk, grote betekenis voor de regio, voorbeeldige liturgie, veelvuldige biechtgelegenheid, een speciaal pastoraal aanbod, maar de bijzondere architectuur is nog altijd een belangrijke voorwaarde om tot basiliek te worden verheven. Onlangs werd de Calixtuskerk in Groenlo tot basiliek verheven. Dit is de enige basiliek in Gelderland.


Kathedraal (bisschopskerk) of dom: Het woord kathedraal stamt af van het Latijnse woord cathedralis, en wordt gebruikt om de hoofdkerk van een bisdom aan te duiden; dit is de kerk waar de bisschopszetel (in het Latijn cathedra) staat. Die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat opgesteld. (zie hieronder) 
In sommige talen is het woord 'dom' (in het Latijn domus) synoniem voor kathedraal. In ons land kennen we de volgende kathedralen: Domkerk in Utrecht, St. Jan in Den Bosch, St. Bavo in Haarlem, St. Jozefkerk in Groningen, St. Antoniuskathedraal in Breda, St. Christoffelkathedraal in Roermond en HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.