de parochie van den H. Bernulphus is opgericht in 1860.

Vanaf die tijd hebben de Bernulphuskerk en de Bernulphusparochie een grote ontwikkeling doorgemaakt. Dit blijkt o.a. uit de groei van het aantal parochianen en uit de uitbreiding/verandering van het kerkgebouw tot de jaren ’80.

Om u een kijkje in het verleden te geven, volgen hieronder enige gegevens en informatie uit het Jaarboek van Katholiek Oosterbeek uitgave 1944-1945:

De geestelijken in die tijd zijn:

Pastoor Hermanus Cornelis Bruggeman, kapelaan Theodoor Scholten en pater Reinold Frederik Dijker.

Uiteraard is er een kerkbestuur. Verder een officiële koster, een Suisse (een leek die is aangesteld om tijdens kerkelijke plechtigheden de orde te bewaren),  het collectantencollege, dat verdeeld is in leden Kerkcollectanten (9 mannen), leden Armencollectanten (6 mannen) en leden Bijzondere Nooden van het Episcopaat (4 mannen).

De diensten worden opgeluisterd door het r.-k. Parochieel Zangkoor (afd. van de St. Gregoriusvereeniging) en het Jongenskoor “De St. Bernulphus Zangertjes”.

In die tijd zijn er zondagmorgen 3 missen: om 7.00 u., 9.00 u. (Hoogmis) en om 10.45 u. Door de week zijn de missen om 7.00 u. en om 8.15 u.

Heel veel mensen zijn actief voor (missie-)genootschappen en liefdadige verenigingen: het r.-k. Armbestuur, de St. Vincentiusvereeniging en de St. Elisabethsvereeniging, Voortplanting des geloofs, St. Petrus Liefdeswerk, H. Kindsheid, MIVA-ACTIE en Apostolaat der Hereeniging

Het onderwijs bloeit in die dagen volop. Zo zitten er op de r.-k. Jongensschool aan het St. Bernulphuspad ongeveer 180 leerlingen, die les krijgen van 5 leerkrachten(!), ook op de r.-k. Meisjesschool aan het St. Bernulphuspad werken 5 leerkrachten, die aan circa 170 meisjes onderwijs geven.

Op r.-k. Bewaarschool (Fröbelschool), worden aan 2 leerkrachten aan de St. Bernulphuspad 110 kleuters toevertrouwd. Daarnaast is er nog de r.-k. Naai- en breischool met 35 leerlingen.

Een aantal van u zal deze informatie bekend zijn. Misschien bent u een van deze kinderen geweest.

De parochiekerk van St. Bernulphus telt in 1944 514 gezinnen, 1794 communicanten en 331 kinderen, die de eerst H. Communie nog niet hebben ontvangen. (Dit aantal is de jaren erna alleen maar toegenomen.)

De groei van parochianen is niet meer. Nu moet worden bekeken hoe de gemeenschap, die nauw betrokken is bij de Bernulphuskerk, de vieringen kan blijven houden op een plek waar inspiratie op gebied van geloof of anderszins inhoud en vorm gegeven kan worden. Het is 156 jaar geleden dat de oprichting van onze kerk heeft plaatsgevonden. De gemeenschap ervan gaat verder, in welke vorm dan ook.