Wekelijks werd er in de parochie van ‘den H. Bernulfus’ een parochievelletje uitgegeven met missen, misintenties, mededelingen, doop e.d.
Hieronder leest u die van 75 jaar geleden. Hermanus Cornelis Bruggeman was toenpastoorvandeparochie(1938-1959). Menig parochiaan zal het nog wel herkennen: 2 missen op zondag met ’s middags lof. Bijzonder is dat er toen gecollecteerd werd voor de tabernakeldeuren!