Naast de Bernulphuskerk zijn er in Oosterbeek nog meer plekken, die ons herinneren aan Sint Bernulphus: St. Bernulphusstraat, r.k. basisschool Bernulphus, Scouting St. Bernulphus, kerkhof St. Bernulphus en de Bernulphuskapel. Door een schenking van de familie Schade wordt in 1902 een leer- en naaischool voor meisjes gebouwd en Marius van wordt er een kleuterschool gesticht. Aan deze school geven de Zusters van Liefde uit Tilburg les tot 1956. In 1907 wordt achter de Bernulphuskerk een klooster en een kapel gebouwd voor deze zusters: de Bernulphuskapel. Deze kapel staat er nog en de school is inmiddels verbouwd. De lagere school St. Jozef uit 1956 en de Mariakleuterschool gaan – na invoering van het basisonderwijs in 1985 – samen onder de naam r.k. basisschool Bernulphus. 

Deze is begonnen in het gebouw waar nu de Revabo is gehuisvest (Pastoor Bruggemanlaan 33a), daarna in het gebouw van de Groen van Prinstererschool (Münninghofflaan 1); dit gebouw is afgebroken en nu gaat de school verder als Bernulphusschool op de huidige locatie (Pastoor Bruggemanlaan 10). In 1945 wordt Scouting St. Bernulphus opgericht. Tot op de dag van vandaag is de club nog steeds springlevend en is gehuisvest in De Dukdalf aan de Graaf van Rechterenweg. Welpen en kabouters, verkenners en gidsen en rowans en sherpa’s vinden hier onderdak. Men kan er natuurlijk niet om heen om vlak in de buurt van de Bernulphuskerk een straat naar de heilige te noemen. Dat wordt dan ook de St. Bernulphusstraat, direct achter de kerk. Tot slot, achter de kerk ligt het kerkhof St. Bernulphus; in 1860 wordt hiermee een begin gemaakt. In de loop der jaren is de Hof achter de Kerk flink uitgebreid. Ook heeft een aantal Oosterbekers van hun ouders bij de geboorte de naam Bernulphus meegekregen. Zo herinneren deze namen ons nog altijd aan het leven van deze legendarische pastoor van Oosterbeek.