In de loop der jaren – vanaf 1885 - is de Bernulphuskerk regelmatig vergroot en/of zijn aanpassingen gedaan. Veel parochianen hebben zich hiervoor vrijwillig ingezet om zo het gebouw te onderhouden en – waar nodig - aan te passen of te verfraaien. Aan de hand van bijgaande tekeningen kunt u zien welke veranderingen het gebouw heeft ondergaan. 

Interessant is om te zien hoe de kerk omstreeks 1922 - door de sterke toename van het aantal parochianen - aan de voorkant is uitgebreid. 

In 1955 zijn naast de hoofdingang 2 ruimtes met ingangen gerealiseerd en zijn tevens de doopkapel en Mariakapel gebouwd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de liturgie ingrijpend hervormd. Voortaan vierde de priester de eucharistie met zijn gezicht naar het volk. De grote oude, tegen de wand geplaatste altaren waren op slag onbruikbaar geworden; niemand kon daar achter gaan staan. Er moesten nieuwe altaren worden gemaakt, meer naar voren in de kerk. Veel van de nieuwe altaren kregen nadrukkelijk de vorm van een tafel, dit om het maaltijdkarakter van de eucharistie te benadrukken. In 1962 is het altaar in de Bernulphuskerk naar voren geplaatst. In 1972 werd het priesterkoor vergroot; het altaar kwam verder de kerk in.

Na 1972 is de Trefzaal ontstaan, een multifunctionele ruimte. Ook was er behoefte aan een keuken. Op de eerste verdieping werd achter in de kerk een secretariaat gerealiseerd en een kantoor voor de pastores. Vele parochianen hebben hieraan meegewerkt en nog steeds zijn vrijwilligers voor en achter de schermen bezig om dit prachtige gebouw voor de geloofsgemeenschap voor lange tijd te behouden. Hoe zal tekening na 2016’ worden ingevuld?