Door Marnix ten Brinke, overgenomen uit rijnenveluwe woensdag 21 november 2018

Het Interkerkelijk Diaconaal Platform Renkum heeft een noodfonds opgericht. Dit fonds is in het leven geroepen om mensen te helpen die, doordat ze bijvoorbeeld eerder opgelopen schulden hebben, niet geholpen kunnen worden door voorzieningen van de gemeente.

"Soms ontstaat er acute nood", vertelt Jannie van Doorn, lid van het platform. "Dan heeft iemand niet genoeg geld om eten te kopen of om de huur te betalen of de energierekening. Dan kun je gewoon niet zes weken wachten totdat de gemeente je aanvraag goedkeurt. Wij kunnen dan wel helpen."
De hulp kan niet zomaar worden aangevraagd door diegene die de hulp nodig heeft. In principe moet een hulpverlener de aanvraag doen, ook al kunnen er uitzonderingen zijn. "Het moet ook niet structureel zijn", vertelt oud-lid van het platform Lucy Kortram. "Het is een noodvoorziening en dus meestal eenmalig. De bijdrage uit het fonds kan ook niet meer dan duizend euro zijn."
Fedde Makkinga, voorzitter van het Diaconaal Platform, vind het noodzakelijk dat de gezamenlijke kerken hebben besloten tot het oprichten van zo'n fonds, maar heeft er ook dubbele gevoelens bij. "Eigenlijk is dat natuurlijk helemaal geen taak van kerken, maar zou de overheid dit moeten doen. Maar ja, die zit gebonden aan allerlei regels en wetten. Vanuit de landelijke overheid krijgen gemeentes steeds meer taken, maar minder geld. Dat gaat natuurlijk ergens een keer wringen."

Jannie van Doorn, Fedde Makkinga en Lucy Kortram bij de boodschappenkar voor de Voedselbank. (foto: Marnix ten Brinke)

Jannie van Doorn, Fedde Makkinga en Lucy Kortram
bij de boodschappenkar voor de Voedselbank.
(foto: Marnix ten Brinke) (Foto: )


Het fonds wordt gevuld door bijdrages vanuit de diverse kerken in de gemeente Renkum die lid zijn van het Interkerkelijk Diaconaal Platform. Ieder doet dit naar eigen draagkracht. Kerken die meer leden hebben, leggen ook wat meer in. "Het grote voordeel van samenwerking in het platform is dat je ook kunt zien wie de aanvraag doet en of er bijvoorbeeld voor dezelfde persoon meerdere aanvragen bij meerdere kerken liggen."
Naast het noodfonds heeft het platform zich de afgelopen twee jaar ook voor andere zaken ingezet, zoals het geven van fietsen aan statushouders en een onderzoek van Kortram naar steun aan de voedselbank door bij het platform aangesloten kerken. "Daaruit blijkt dat zo'n 150 mensen en gezinnen gebruikmaken van de Voedselbank en dat de kerken nauw betrokken zijn, bijvoorbeeld door financiële ondersteuning of door het bieden van ruimtes om de voedselpakketten uit te delen", stelt Kortram. "Praktisch elke kerk in Renkum steunt op één of andere manier de Voedselbank."
Hoe moet het noodfonds er over tien jaar uit zien? "Eigenlijk hoop ik dat het dan niet meer bestaat", zegt Makkinga. "Dat het dan niet meer nodig is. Hetzij doordat de mensen het zelf kunnen redden of doordat de overheid z'n taken weer op zicht neemt."

Donaties

Donaties voor het noodfonds zijn van harte welkom via rekeningnummer NL 41 RABO 037 374 0220 t.n.v. Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum.