“De koster is het visitekaartje van de kerk”
Dat gold vroeger, maar dat geldt nog steeds.
Het koster-zijn is immers niet zo maar iets. De functie gaat terug tot de eerste eeuwen van het christendom, namelijk het ambt van ostiarius (sleuteldrager) ofwel portier en bewaker van kerkgebouw en inventaris. Als men vroeger als koster werd aangesteld, behoorde men vele taken uit te voeren, bezat men vele bevoegdheden en was men verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en vaak rond het kerkgebouw.

Het Liturgisch Beraad wordt gevormd door leden van de verschillende locaties van de z.Titus brandsmaparochie. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar om punten betreffende de liturgie te bespreken. Vanuit onze locatie neemt Miep Geutjes daaraan deel.

Tijdens de vieringen wordt de voorganger geassisteerd door een lector. Deze verzorgen alle lezingen, behalve het Evangelie. Ook lezen zij de voorbeden en de mededelingen. De lector assisteert vaak bij het uitreiken van de communie.

Coördinator: Miep Geutjes, tel 026-3342181.

Op de locatie Bernulphus zijn twee koren actief, te weten:

Het Toorop koor
Het koor maakt voor de begeleiding van de zondagdienst gebruik van Nederlandstalige gezangen.
Dirigent: de heer Joep Stappers (jstappers45@hotmail.com)

Bestuurlijke werkgroep van het koor:
Karin Versteeg, voor de communicatie onderling en richting buitenwereld (kversteeg58@gmail.com)
Martine Schoenmaeckers, voor de financiën (martine.schoenmaeckers@ziggo.nl)
Molleke Willems, voor de kerkelijke zaken (m.willems94@upcmail.nl)
Gerda Baas, voor lief en leed (026-3333636)

 

Onze kerk heeft een aantal vrijwilligers in de rol van koster. De kosters verlenen vele diensten. Zij helpen bij de vieringen en de voorbereiding hiervan.

Er is een groep collectanten, die bij toerbeurt en in onderling overleg de collectes verzorgen. Voor inlichtingen, vraag voor of na een viering een van de dienstdoende kosters.

De Korenbloemgroep, (voornamelijk samengesteld uit leden van de koren), verzorgt de bloemenversiering in de kerk. Zij zorgen er wekelijks voor dat onze kerk netjes in de bloemen staat!