Tijdens de vieringen wordt de voorganger geassisteerd door een lector. Deze verzorgen alle lezingen, behalve het Evangelie. Ook lezen zij de voorbeden en de mededelingen. De lector assisteert vaak bij het uitreiken van de communie.

Coördinator: Miep Geutjes, tel 026-3342181.