Het feest van Kerstmis komt van Christusmis. Dit Hoogfeest wordt gevierd op 25 december. Rome stelde een apart feest in ter herdenking van Christus’ geboorte en zette dat feest op die dag ter vervanging van het heidense feest van Sol invictus (de onoverwinnelijke zon) waarop het herrijzen van de zon na de kortste dag werd gevierd. Er werden rond die dag vier missen gelezen. De Kerk vierde Kerstmis met de vigiliemis in de vooravond van 24 december, de nachtmis rond middernacht en op 25 december de dageraadsmis en de dagmis. De Vigiliemis: Een vigilie is van oorsprong een nachtwake, in het bijzonder voorafgaand aan een kerkelijk hoogfeest zoals Kerstmis. De Nachtmis, waarin Lucas het verhaal vertelt van Jozef en Maria, die voor een volkstelling van Nazareth naar Betlehem reisden en voor wie geen plaats was in de herberg, waarna Jezus na zijn geboorte in een kribbe werd gelegd. Het is de nachtmis die sinds jaar en dag door veel gelovigen en niet-gelovigen wordt bezocht, o. a. vanwege de bijzondere sfeer. U kent vast nog wel de tijd dat u om 11.00 uur aanwezig moest zijn om nog een “goede” (koude) plaats te krijgen. Vaak zat de kerk dan al helemaal vol. Na de Nachtmis volgden nog twee korte, stille Heilige Missen. De Dageraadsmis (= missa in aurora) werd gehouden bij het doorbreken van het daglicht en opent met de woorden: "Een helder licht straalt heden over ons, want de Heer is ons geboren." Deze mis laat, eveneens volgens Lucas, de herders naar Betlehem gaan, waar zij het kind en zijn ouders gaan bezoeken. Deze tweede mis wordt daarom ook wel herdertjesmis genoemd. En tenslotte De Dagmis: Het kerstverhaal is op en leest men het beroemde, wonderschone maar moeilijke Johannes-evangelie: “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God...”