In Nederland vaak een wat vergeten sacrament, dat niettemin een helende en heilzame werking heeft in je relatie met God, met jezelf en met de kerk. 

Recent heeft Paus Franciscus de betekenis van het Sacrament van boete en verzoening (biecht) onder de aandacht gebracht. In dit sacrament toont Gods barmhartigheid zich op heel persoonlijke wijze door de ontmoeting met Gods vergevende liefde.U kunt desgewenst een afspraak maken met pastoor Henri ten Have (0317) 419290.