‘Verstaat gij wat gij leest?” De 42 e jaargang 2023-2024 van Leerhuis Oosterbeek gaat over kernbegrippen in Tenach: de joodse Bijbel, later in het christendom vernoemd als het Oude Testament. Het Leerhuis beoogt christenen het joodse geloof beter te leren begrijpen. Op negen maandagavonden van acht tot tien uur in de Vredebergkerk geven sprekers van verschillende richtingen uitleg over de betekenis van Tenach. Anton Wessels, emeritus-hoogleraar godsdienstwetenschap, belicht op de eerste avond, 9 oktober, Tenach als Jezus’ Bijbel waarop de evangelisten hun verhalen hebben gebaseerd. Bijbelwetenschapper Alex van Heusden spreekt 23 oktober over de grote verschillen in Bijbelvertalingen. Via lezingen over o.a. de poëzie van de Psalmen, koningen en profeten, Messias en de Messiaanse tijd (door oud-deken Henk Janssen), Knecht en Zoon van God, en ‘de mens, beeld en gelijkenis’ eindigt Leerhuis Oosterbeek op 4 maart met een lezing door emeritus-predikant Pieter Dirk Wolthaus over de vele Namen van God in Tenach.

Aanmelden

Deelname aan het gehele programma kost € 55,-. U kunt zich, liefst vóór 1 oktober, opgeven bij Eduard Schoevaars, door het bedrag over te maken op rekening NL09 RABO 0153 4883 28 op naam van E.J. Schoevaars, onder vermelding van Leerhuis. Het Leerhuis van negen avonden vormt één totale cyclus. Mocht u eventueel voor één avond kiezen, dan betaalt u € 7,50.
Als de hoogte van het cursusgeld voor u een probleem vormt, kunt u dat melden.

Meer informatie
Nadere informatie bij Roseline Enklaar - Cooymans van het secretariaat, Van Wassenaerweg 17, 6862 ZC Oosterbeek, tel. (06) 29270244, roseline_enklaar@live.com